https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu – 30 maja 2023

Opublikowano: 26.05.2023

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 30 maja 2023 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie planu studiów na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: Reżyseria dźwięku, studia II stopnia, specjalność Reżyseria Dźwięku w Nowych Mediach
 4. Przyjęcie zmian w planie studiów na Wydziale Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej: Jazz i Muzyka Estradowa
 5. Przyjęcie zmian w planie studiów na Wydziale Instrumentalnym
 6. Przyjęcie zmian na liście przedmiotów fakultatywnych
 7. Przyjęcie planu studiów w Szkole Doktorskiej: program kształcenia Reżyseria Dźwięku
 8. Przyjęcie zmian w planie Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu
 9. Przyjęcie zmiany w załączniku do Regulaminu Studiów I i II Stopnia Akademii Muzycznej Bydgoszczy
 10. Informacja dotycząca dokumentu Organizacja Roku Akademickiego 2023/24
 11. Informacja dotycząca planowanego przeprowadzenia Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
 12. Informacja o działalności artystycznej i promocyjnej
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 14. Zamknięcie posiedzenia