Posiedzenie Senatu – 28 września 2021

Opublikowano: 22.09.2021

Uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 28 września 2021 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7
 
Planowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Doktora honoris causa dla Maestro Jerzego Maksymiuka
  4. Funkcjonowanie Uczelni w roku akademickim 2021/2022, w kontekście zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  5. Wybory do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  6. Przygotowania Uczelni do ewalucji jakości działalności artystycznej i naukowej
  7. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej 
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  9. Zamknięcie posiedzenia
 
prof.dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor