https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu – 28.05.2024

Opublikowano: 27.05.2024

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 28 maja 2024, o godz.14.00 w auli 115.

 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie planu studiów na Wydziale Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej: Muzyka kościelna, studia II stopnia
 4. Przyjęcie zmian w planie studiów na Wydziale Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
 5. Przyjęcie zmian w planie studiów na Wydziale Instrumentalnym
 6. Przyjęcie zmian na liście przedmiotów fakultatywnych 
 7. Informacja dotycząca Organizacji Roku Akademickiego 2024/25
 8. Informacja dotycząca zakończenia Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
 9. Sprawozdanie rektora z pracy Senatu kadencji 2020-2024
 10. Informacja o działalności artystycznej i promocyjnej
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski   
 12. Zamknięcie posiedzenia

 

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto