Posiedzenie Senatu

Opublikowano: 22.03.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 29 marca 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja o realizowanych w Uczelni formach pomocy Uchodźcom z Ukrainy
 4. Przyjęcie programu studiów na kierunku Muzyka Kościelna na wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 5. Przyjęcie uchwały Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2022/23
 6. Przyjęcie uchwały Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2023/24
 7. Przyjęcie proponowanej zmiany w programie studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim
 8. Przyjęcie proponowanej zmiany na liście fakultetów związanej z uruchomieniem w roku akademickim 2022/23 Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
 9. Podjęcie uchwały dotyczącej ustanowienia służebności dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji dotyczącej zrzutu wody do stawu przy nowym kampusie
 10. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Regulaminie Praw Autorskich oraz w Regulaminie wykorzystywania infrastruktury uczelni
 11. Informacja Kwestora uczelni dotycząca bilansu za rok 2021
 12. Wdrożenie nowego systemu elektronicznego do referowania dorobku kadry
 13. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Rektor, prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska