Posiedzenie Senatu 16 września 2022

Opublikowano: 13.09.2022

Uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 16 września 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7

Planowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Doktora honoris causa dla Profesora Zbigniewa Bargielskiego
 4. Funkcjonowanie Uczelni w roku akademickim 2022/23. Przyjęcie kalendarza organizacji roku akademickiego
 5. Aktualizacja listy przedmiotów fakultatywnych w roku akademickim 2022/23
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia załączników do regulaminu Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny.
 7. Przyjęcie Regulaminu Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
 8. Przyjęcie programu Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
 9. Przyjęcie uchwały o zmianie nazwy wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 10. Podsumowanie ewaluacji jakości działalności artystycznej i naukowej. Dalsze perspektywy i kierunki rozwoju
 11. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej 
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 13. Zamknięcie posiedzenia