https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu – 15 września 2023

Opublikowano: 11.09.2023


Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 15 września (piątek), o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Doktora honoris causa dla Maestry Stefanii Toczyskiej 
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu: §17 o możliwości  procedowania hybrydowego i w formie zdalnej organów Uczelni
 5. Opiniowanie kryteriów oceny osiągnięć kadry dydaktycznej
 6. Zmiany w programach studiów na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki oraz Reżyseria Dźwięku
 7. Informacja o zmianie porządkującej w załączniku nr 5 do Regulaminu studiów
 8. Przyjęcie uchwały o zmianach w procedurze nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w związku ze zmianą w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym i nauce z 13 stycznia 2023, Dz.U.2023.212
 9. Przyjęcie uchwały o przyjęciu wzoru treści dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia z wyróżnieniem
 10. Przyjęcie Regulaminu Biblioteki Głównej AMFN
 11. Podsumowanie działań związanych z wdrożeniem Systemu Moje Osiągnięcia
 12. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej 
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski
slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto