Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

Posiedzenie Senatu – 15 września 2023

Opublikowano: 11.09.2023


Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 15 września (piątek), o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Doktora honoris causa dla Maestry Stefanii Toczyskiej 
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu: §17 o możliwości  procedowania hybrydowego i w formie zdalnej organów Uczelni
 5. Opiniowanie kryteriów oceny osiągnięć kadry dydaktycznej
 6. Zmiany w programach studiów na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki oraz Reżyseria Dźwięku
 7. Informacja o zmianie porządkującej w załączniku nr 5 do Regulaminu studiów
 8. Przyjęcie uchwały o zmianach w procedurze nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w związku ze zmianą w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym i nauce z 13 stycznia 2023, Dz.U.2023.212
 9. Przyjęcie uchwały o przyjęciu wzoru treści dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia z wyróżnieniem
 10. Przyjęcie Regulaminu Biblioteki Głównej AMFN
 11. Podsumowanie działań związanych z wdrożeniem Systemu Moje Osiągnięcia
 12. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej 
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski