Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu w ramach budowy kampusu uczelni!

Opublikowano: 27.05.2021

W dniu 27.05.2021r. w Auli Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu* w ramach budowy kampusu uczelni. Podpisanie umowy wieńczy blisko 7-miesięczne starania, w trakcie których uczelnia wygrała cztery spory sądowe dotyczące prowadzonego postępowania. Realizacją funkcji Inżyniera Kontraktu zajmie się spółka Portico Project Management z Warszawy.

Po podpisaniu umowy rozpoczęło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego, w skład którego oprócz przedstawicieli uczelni i Portico wchodzą – Koordynator ds. nadzoru technicznego oraz główny projektant  – Pracownia Architektoniczna PLUS 3 Architekci.

Przed Akademią ostatni etap przygotowania inwestycji – przetarg na Generalnego Wykonawcę, którego ogłoszenie już niebawem.

 
* Inżynier kontraktu to instytucja obcego pochodzenia, która jest odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania i konkretne potrzeby rynku inwestycji budowlanych. Należy podkreślić, że wbrew dosłownemu brzmieniu inżynier kontraktu  nie jest osobą, lecz zespołem specjalistów, jednostką będącą nowym uczestnikiem procesu budowlanego. Zakres zadań inżyniera kontraktu wyklucza bowiem praktycznie jednoosobowe sprawowanie tej funkcji. Pojęcie i funkcja inżyniera kontraktu nie wynika z zapisów Prawa budowlanego, ale została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération internationale des ingénieurs-conseils, w skrócie FIDIC).
Podstawowym zadaniem inżyniera kontraktu jest:
·          nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
·         nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
·         sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).
Obecność instytucji inżyniera kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Wymagania dotyczące zakresu zadań w przedmiocie stosowania procedur unijnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. Inżynier kontraktu, wraz z wchodzącymi w jego skład inspektorami nadzoru inwestorskiego jest bowiem pierwszą instancją kontrolną w zakresie dysponowania środkami unijnymi. Zakres praw i obowiązków inżyniera kontraktu jako uczestnika procesu budowlanego powinien wynikać z Ogólnych Warunków Kontraktu FIDIC, z uwagi na precyzyjność określonych tam regulacji.