Pani Ewie Nelke

Opublikowano: 16.05.2022

Pani Ewie Nelke wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Ojca
składają:
Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z całą społecznością akademicką