Działalność naukowa

  • Regulamin podziału środków na działalność badawczo-naukową
Regulamin Pobierz
Załacznik nr 1 do regulaminu Pobierz

Podział dotacji na działalność statutową AMFN

Regulamin podziału dotacji

Załączniki:

Tryb działania Zespołu ds. oceny wniosków
Wniosek o dofinansowanie zadania badawczego z dotacji na działalność statutową
Sposób oceny wniosków
Sprawozdanie z realizacji projektu naukowego

 

Działalnością naukową Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kierują katedry, zakłady i pracownie naukowe realizujące projekty objęte wieloletnimi programami badawczymi w zakresie:

  • dzieło muzyczne i jego konteksty historyczno-kulturowe,
  • twórczość kompozytorska XX i XXI wieku,
  • kultura muzyczna regionu,
  • zagadnienia interpretacyjne muzyki dawnej,
  • chóralistyka w aspekcie historycznym i wykonawczym,
  • problematyka dźwięku w filmie i dźwięku wirtualnego,
  • teatr operowy – tradycja, teraźniejszość, przyszłość.