Nagroda „Laur Andrzeja Szwalbego”

Opublikowano: 22.04.2022


Laureatem Nagrody „Laur Andrzeja Szwalbego” w 2022 roku został profesor naszej Uczelni Pan Vadim Brodski.
Nagroda jest przyznawana przez Prezydenta Bydgoszczy raz w roku. Ocenie podlega całokształt pracy i dorobku nagradzanej osoby. Pod uwagę bierze się zasługi, które podniosły znaczenie Bydgoszczy na arenie krajowej i międzynarodowej. Nominacje do Nagrody przedstawiane są Panu Prezydentowi przez Członków Kapituły Nagrody.
 
Serdecznie gratuluję Panu Profesorowi w imieniu całej Społeczności Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor