Komunikat Rektora w sprawie ujednolicenia afiszy koncertów i recitali dyplomowych

Opublikowano: 19.05.2021


Wzór afisza KONCERTU DYPLOMOWEGO

 

Wzór afisza RECITALU DYPLOMOWEGO