Godziny Rektorskie – 19.11.2021

Opublikowano: 18.11.2021

UWAGA

Pedagodzy i Studenci

Jutro – piątek – 19.11.2021

JM Rektor ogłosiła Godziny Rektorskie (11.30-13.30)

Wszystkich Państwa zapraszamy do Filharmonii Pomorskiej na godz. 12.00

– Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Jerzemu Maksymiukowi