[sound]Spectrum International New Music Symposium
16/10
View more
CCX PORANEK MUZYCZNY dla dzieci z rodzicami
20/10
View more
KONCERT W „WIATRAKU”
20/10
View more
[sound]Spectrum International New Music Symposium
16/10
View more
CCX PORANEK MUZYCZNY dla dzieci z rodzicami
20/10
View more
KONCERT W „WIATRAKU”
20/10
View more
[sound]Spectrum International New Music Symposium
16/10
View more
SEMINARIUM AKORDEONOWE
24/10
View more
Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej
21/11
View more
[sound]Spectrum International New Music Symposium
16/10
View more
I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego.
12/11
View more
29.04.2018 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Norma Fisher
19.03.2018 For students      Wydział I   Wydział II   Wydział III   Wydział IV   
Sukces Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
06.03.2018 For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass - Dina Yoffe (piano)
06.03.2018 For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Michael Vaiman (violin)
11.05.2017 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Szymon Nehring wins the Rubinstein Competition in Tel Aviv!
29.04.2018 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Norma Fisher
11.05.2017 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Szymon Nehring wins the Rubinstein Competition in Tel Aviv!
01.10.2015 For candidates   For employee   For students   
The 17th International Chopin Piano Competition
07.09.2015 For candidates   
STUDIES IN ENGLISH FOR FOREIGNERS 2015/2016
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz is a state-owned, university-level school of music and artistic education institution training highly qualified instrumentalists, vocalists, composers, music theorists, sound engineers, music teachers and instructors, and vocal and vocalinstrumental ensemble conductors.
29.04.2018 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Norma Fisher
06.03.2018 For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass - Dina Yoffe (piano)
06.03.2018 For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Michael Vaiman (violin)
11.05.2017 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Szymon Nehring wins the Rubinstein Competition in Tel Aviv!
09.02.2017 For employee   For students   Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Mariusz Patyra
10.02.2016 For employee   Wydział I   Wydział II   Wydział III   Wydział IV   
Wybory uzupełniające
01.10.2015 For candidates   For employee   For students   
The 17th International Chopin Piano Competition
29.04.2018 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Norma Fisher
19.03.2018 For students      Wydział I   Wydział II   Wydział III   Wydział IV   
Sukces Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
06.03.2018 For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass - Dina Yoffe (piano)
06.03.2018 For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Michael Vaiman (violin)
11.05.2017 For candidates   For employee   For students      Wydział II   Wydział II   
Szymon Nehring wins the Rubinstein Competition in Tel Aviv!
09.02.2017 For employee   For students   Wydział II   Wydział II   
Masterclass with Mariusz Patyra
01.10.2015 For candidates   For employee   For students   
The 17th International Chopin Piano Competition