Dodatkowy nabór na I rok studiów I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017

Opublikowano: 18.07.2016

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ogłasza dodatkowy nabór na I rok studiów I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.

Dodatkowa rekrutacja przeprowadzona zostanie w dniach 19-21 września 2016.
Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do dnia 5 września (lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w dniach 5-9 września w godz. 10-12).

Nabór wrześniowy 2016 – informacja