Akademia wybrała wykonawcę nowego kampusu!

Opublikowano: 07.12.2021


W dniu 06.12.2021r. upłynął termin na wniesienie odwołań w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na Generalnego Wykonawcę. Firma UNIBEP S.A. złożyła ofertę wybudowania naszej nowej siedziby za kwotę blisko 393 mln zł!

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra KPRM Łukasza Schreibera oraz licznego grona posłów z naszego Miasta udało się uzyskać gwarancję finansowania brakującej kwoty.

Niebawem podpisanie umowy i rozpoczęcie długo wyczekiwanych prac budowlanych!