https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Humaniści Erudyci Odkrywcy | Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Opublikowano: 04.04.2024

TRANSMISJA


17 IV 2024

DZIEŃ PIERWSZY


9.30 Otwarcie konferencji – JM Rektor prof. Elżbieta Wtorkowska

Rector’s opening address

chairman: Aleksandra Kłaput-Wiśniewska


9.45

Małgorzata Lisecka

Encyklopedia muzyczna jako projekt Wieku Świateł: o początkach popularyzowania

wiedzy muzycznej we Francji i Włoszech

The encyclopedia of music as a project of the Age of Lights. On a beginnings of

popularizing knowledge of music in France and Italy


10.30

Anna Nowak

„Rok Chopinowski 1949”.Ku źródłom badawczych pasji Profesora Mieczysława

Tomaszewskiego

The sources of research passions of Professor Mieczysław Tomaszewski


11.00

Teresa Malecka

Humanistyczna teoria muzyki Mieczysława Tomaszewskiego – Ojca Krakowskiej

Szkoły Teoretycznej

The humanistic theory of music by Mieczysław Tomaszewski – the Father of the

Krakow Theoretical School


11.30

Iwona Grodź

„…Głos decydujący ma zawsze muzyka sama” – Mieczysław Tomaszewski jako

badacz kultury muzycznej

„…The music itself always has the decisive voice” – Mieczysław Tomaszewski as a

researcher of musical culture


12.00 przerwa


chairman: Elżbieta Szczurko

12.30

Wojciech Marchwica

Ignacy Jan Paderewski – pianista, kompozytor czy popularyzator; spóźniona salonka

rudowłosego mistrza…

Ignacy Jan Paderewski – pianist, composer and populariser. An overdue train saloon

wagon of the red-haired master…13.00

Yevgeniya Ignatenko

Nina Gerasymowa-Persydska w historii odrodzenia ukraińskiej muzyki barokowej

Nina Gerasymova-Persydska in the history of the revival of Ukrainian baroque music


13.30

Izabela Zymer

Udział Zofii Lissy w organizacji festiwalu i kongresu „Musica Antiqua Europae

Orientalis” w Bydgoszczy

Zofia Lissa’s participation in the organisation of the festival and congress ‘Musica

Antiqua Europae Orientalis’ in Bydgoszcz


14.00 przerwa


16.00 Recital Michała Szymanowskiego

chairman: Joanna Schiller-Rydzewska

16.15

Andra Pătraş

Wkład Constantina Brăiloiu w dziedzinę etnomuzykologii

The contributions of Constantin Brăiloiu in the field of ethnomusicology


16.45

Ciprian Mizgan-Danciu

Badania folkloru muzycznego w Cluj-Napoca u progu XXI wieku

Academic research regarding musical folklore in Cluj-Napoca, in the beginning of the

21st century


17.15

Alina Stan

Etnomuzykologiczne badania terenowe w Krainie Leśników w

Hunedoarze (południowa Transylwania) w minionym stuleciu

Ethnomusicological field research in the Land of the Foresters,

Hunedoara (Southern Transylvania), during the last century


17.45

Alexandra Magazin

Kompozytor Marcel Mihalovici – od rumuńskiego folkloru po francuskie wyrafinowanie

stylistyczne

Composer Marcel Mihalovici: from Romanian Folklore to French Stylistic Refinement


18 IV 2024

DZIEŃ DRUGI

chairman: Anna Nowak

09.00

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Eseistyka Bohdana Pocieja w czasopiśmie „Canor”

Essays by Bohdan Pociej in the „Canor” magazine


09.30

Elżbieta Szczurko

Leon Witkowski (1908–1992) jako badacz kultury muzycznej Torunia

Leon Witkowski (1908–1992) as a researcher of musical culture of Toruń


10.00

Joanna Schiller-Rydzewska

Jerzy Marian Michalak (1933–2020) – amator muzykologii, historyk z powołania

Jerzy Marian Michalak (1933–2020) – amateur musicologist, historian by vocation


10.30

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Jan Stęszewski – badacz kultury

Jan Stęszewski – culture researcher


11.00

Magdalena Borowiec

Muzykolodzy wśród kompozytorów. O spuściznach muzykologicznych w Archiwum

Kompozytorów Polskich

Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Musicologists among composers. About musicological legacies in the Archives of

Polish Composers at the University of Warsaw Library


11.30 przerwa


chairman: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

12.00

Agata Krajewska-Mikosz

Dokumentacja folkloru muzycznego z polskich hut – niedokończony projekt prof.

Adolfa Dygacza

Documenting the folklore of Polish industrial plants – the unfinished project of Adolf

Dygacz


12.30

Jolanta Wąsacz-Krztoń

Franciszek Kotula, wybitny badacz kultury ludowej Rzeszowszczyzny

Franciszek Kotula, an outstanding researcher of folk culture in the Rzeszów region13.00

Adam Mart

Cymbaliści Pomorza Zachodniego jako obiekt zainteresowań badawczych Bogdana

Matławskiego

Cymbal players of Western Pomerania as an object of research interests of Bogdan

Matławski


13.30

Katarzyna Figat, Małgorzata Przedpełska-Bieniek,

Magdalena Miśka, Maria Wilczek-Krupa

Muzyka w kontekście obrazu. Jak mówić o muzyce filmowej?

Music in the context of the film. How to discuss the film music?


14.00 Zamknięcie obrad

Closing of the conference

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto