Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów rozpoczynających naukę w Akademii, ale do wzięcia w nim udziału zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Głównym celem kursu jest przybliżenie najważniejszych zasad umożliwiających sprawne korzystanie z biblioteki oraz zgromadzonych zbiorów. Czytelnik przechodząc kolejne moduły poznaje: strukturę biblioteki, zasady regulaminu związane z udostępnianiem zbiorów, metody efektywnego korzystania z katalogów, zasady zamawiania i wypożyczania zbiorów, ofertę zasobów cyfrowych: bibliograficzne bazy danych, e-książki, e-czasopisma oraz zbiory zdigitalizowane i udostępniane online.

Adres dostępu do kursu: https://kursweria.blogspot.com/