Struktura

Biblioteka Główna

tel. 52 321 05 82 wew. 29

czynna: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00

p. o. Dyrektora Biblioteki Głównej
mgr Elżbieta Abramek, kustosz

Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Wypożyczalnia międzybiblioteczna: biblioteka@amfn.pl
mgr Elżbieta Abramek, kustosz
mgr Wioletta Trawicka, kustosz

Wypożyczalnia
tel. 52 321 05 82 wew. 29
czynna: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30
mgr Małgorzata Zielińska, st. bibliotekarz
mail: wypozyczalnia@amfn.pl

Czytelnia
tel. 52 321 05 82 wew. 29
czynna: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-14.45
mgr Mariola Wesołowska, kustosz