Katalog on-line Horizon

W roku 2004, z inicjatywy rektorów szkół wyższych naszego regionu, powstało Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Należą do niego państwowe uczelnie Bydgoszczy i Torunia: Akademia Bydgoska, Akademia Medyczna, Akademia Techniczno-Rolnicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Członkostwo w konsorcjum umożliwiło zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Horizon