Historia i zbiory

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej powstała w 1974 roku na bazie darów przekazanych głównie przez Akademię Muzyczną w Łodzi, a także przez inne biblioteki w Polsce i osoby prywatne. Jej zbiory systematycznie powiększane drogą zakupów i darów, gromadzone są pod kątem głównego profilu nauczania w Akademii Muzycznej. Obejmują one muzykalia i piśmiennictwo muzykologiczne oraz materiały z zakresu dyscyplin naukowych przewidzianych w procesie kształcenia dydaktycznego uczelni.
Obecnie zasoby biblioteki osiągnęły liczbę 59 460 egzemplarzy, w tym ok. 41 000 egzemplarzy nut, ponad 16 000 książek, 1 660 prac dyplomowych i 800 roczników czasopism muzycznych.

Prenumerowane czasopisma zagraniczne:

  • Archiv fur Musikwissenschaft
  • Early Music
  • Intermusik
  • Journal of Music Theory
  • Journal of the American Musicological Society
  • Music und Bildung
  • Percussive Notes
  • Perspectives of New Music
  • The Musical Quarterly

W latach 1996-2004 biblioteka działała w systemie bibliotecznym OPUS.
W roku 2004, z inicjatywy rektorów szkół wyższych naszego regionu, powstało Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Należą do niego państwowe uczelnie Bydgoszczy i Torunia: Akademia Bydgoska, Akademia Medyczna, Akademia Techniczno-Rolnicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Członkostwo w konsorcjum umożliwiło zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Horizon.
Od 2009 roku Biblioteka Główna aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu RILM Abstracts of Music Literature.
Biblioteka jest członkiem Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, a od 2018 roku dołączyła do International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).