E-zasoby

 • Katalogi tematyczne dostępne online

Na stronie RISM, dzięki owocnym dyskusjom bibliotekarzy muzycznych, udostępniona jest lista (wraz z linkami) katalogów tematycznych utworów różnych kompozytorów.

Wykaz obejmuje zarówno katalogi online, jak i katalogi drukowane, ale udostępnione w postaci pdf.

Wykaz dostępny na stronie https://rism.info/new_at_rism/2020/11/09/electronic-thematic-catalogs.html

 

 • PERCUSSIVE NOTES ONLINE
  Zachęcamy do korzystania z czasopisma dla perkusistów Percussive Notes. Po egzemplarze w wersji papierowej zapraszamy do Czytelni.

 • RILM – dostęp online

Zapraszamy do korzystania z baz RILM Abstracts of Music Literature with Full Text oraz RILM Music Encyclopedias. Wszystkich, którzy chcą korzystać z baz zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych prosimy o kontakt z biblioteką.

Krótkie filmiki ułatwiające wyszukiwanie podstawowe oraz wyszukiwanie zaawansowane na platformie EBSCOhost:

Wyszukiwanie podstawowe
Wyszukiwanie zaawansowane

 

 

RILM Astracts of Music Literature with Full Text, pełnotekstowa wersja bazy RILM Abstracts of Music Literature, obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej RILM oraz 220 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji oraz obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video. Najważniejsze czasopisma zawarte w bazie to m.in. American Music Research Center Journal, Research and Issues in Music Education (RIME), Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki, Recherches sur la musique française classique, Rivista di analisi e teoria musicale, Canadian Music Therapy Association Journal, Music archaeological bulletin/Bulletin d’archéologie musicale, Neue Zeitschrift für Musik, Journal of Film Music. Baza jest nieocenionym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych.

 

 

RILM Music Encyclopedias to pełnotekstowa baza danych zawierająca publikacje encyklopedyczne, z których większość nie jest dostępna nigdzie w internecie. Kolekcja zawiera ponad 45 tytułów (wydanych w latach od 1775 r. do 2015 r.), a co roku dodawane są nowe zasoby.  Zawartość bazy RILM Music Encyclopedias obejmuje obszerną kolekcję encyklopedii zawierających informacje na temat najważniejszych zagadnień muzycznych takich jak np. opera, muzyka popularna, musical, blues, gospel, nagrywanie dźwięku. Encyklopedie zostały wydane w wielu krajach, nie tylko w języku angielskim, ale również niemieckim, francuskim, włoskim, holenderskim i greckim.

 

 • Kolekcja e-książek w zbiorach Biblioteki Głównej AMFN

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy powiększyła bazę książek elektronicznych. Kolekcja e-książek wzbogaciła się o 16 nowych tytułów. Dostęp do zasobów dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest na terenie Uczelni.

1. Mervyn Cooke, A History of Film Music

2. John Potter, Neil Sorrell, A History of Singing

3. Max Paddison, Adorno’s Aesthetics of Music

4. Simha Arom, Foreword by Gyorgy Ligeti, African Polyphony and Polyrhythm: Musical Structure and Methodology

5. Stephen Downes, After Mahler: Britten, Weill, Henze and Romantic Redemption

6. Theodor W. Adorno, Alban Berg: Master of the Smallest Link

7. Edited by Allan F. Moore,  Analyzing Popular Music

8. Robert P. Morgan,  Becoming Heinrich Schenker: Music Theory and Ideology

9. Philip Rupprecht, Britten’s Musical Language

10. Heather Wiebe, Britten’s Unquiet Pasts: Sound and Memory in Postwar Reconstruction

11. Nick Collins, Margaret Schedel, Scott Wilson, Electronic Music

12. Stephen Rodgers, Form, Program, and Metaphor in the Music of Berlioz

13. Edited by Stuart Campbell, Russians on Russian Music, 1830–1880: An Anthology

14. Edited and translated by Stuart Campbell, Russians on Russian Music, 1880–1917: An Anthology

15. Emily Kilpatrick, The Operas of Maurice Ravel

16. Edited by Susan Boynton, Eric Rice, Young Choristers, 650–1700

 • Kolekcja e-książek w zbiorach Biblioteki Głównej AMFN

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wzbogaciła się o kolekcję e-książek. Dostęp do zasobów dla pracowników, studentów oraz doktorantów możliwy jest na terenie Uczelni.
Zachęcamy do korzystania.

1. John Stainer, A Theory of Harmony: With Questions and Exercises for the Use of Students

BIBL 1

2. Philip Rupprecht, Britten’s Musical Language

BIBL2

3. J. P. E. Harper-Scott, Edward Elgar, Modernist

BIBL3

4. Adrian Thomas, Polish Music since Szymanowski

BIBL4

5. Julie Brown, Schoenberg and Redemption

BILB5

6. Michael Cherlin, Schoenberg’s Musical Imagination

B6

7. Jack Boss, Schoenberg’s Twelve-Tone Music: Symmetry and the Musical Idea

B7

8. C. F. Abdy Williams, The Aristoxenian Theory of Musical Rhythm

B8

9. C. Hubert H. Parry, The Art of Music

B9

10. Jeanice Brooks, The Musical Work of Nadia Boulanger: Performing Past and Future between the Wars

B10

 • CAMBRIDGE COMPANIONS ONLINE MUSIC COLLECTION

Zapraszamy do korzystania z bazy e-książek Cambridge Companions Online Music Collection. Znajdziecie tam Państwo prace z zakresu muzykologii, teorii i historii muzyki, biografie kompozytorów oraz zbiory esejów z dziedziny muzyki

.BIBL

 • Wychowanie Muzyczne

Wychowanie Muzyczne (do 2011 roku czasopismo ukazywało się pod tytułem Wychowanie Muzyczne w Szkole) – jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej.

Dostęp do bazy:

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików. Wszystkich zainteresowanych dostępem do dwumiesięcznika Wychowanie Muzyczne przez komputery w domu, prosimy o kontakt z Biblioteką Główną w celeu udostępnienia loginu i hasła.

 • EBSCOhost

EBSCO – serwis zawiera pełnotekstowe i bibliograficzne bazy danych, w tym m. in. Academic Search Complete, Medline, Agricola, Eric, LISTA, Newspaper Source, GreenFile, Teacher Reference Center, Health Source-Nursing/Academic Edition.

Dostęp do bazy:

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików.

 

 • Oxford Music Online

Oxford Music Online umożliwia dostęp do trzech wartościowych encyklopedii muzycznych: The Oxford Dictionary of Music, Grove Music Online oraz The Oxford Companion to Music. Źródła te zawierają informacje o kompozytorach, wykonawcach muzyki klasycznej i rozrywkowej, gatunkach i formach muzycznych.

 

Dostęp do bazy:

Grove Music Online

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików. Wszystkich zainteresowanych dostępem do kolekcji Oxford Music Online przez komputery w domu, prosimy o kontakt z Biblioteką Główną celem udostępnienia loginu i hasła.

 • Cambridge Journal Online

Cambridge Journal Online – kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press. Kolekcja humanistyczna obejmuje 165 tytułów czasopism, w tym następujące czasopisma muzyczne:

 

Dostęp do bazy:

Cambridge Journals

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików.

 • Oxford History of Western Music

Oxford History of Western Music – wersja elektroniczna 5-tomowego wydawnictwa Oxford History of Western Music autorstwa jednego z najwybitniejszych muzykologów Richarda Taruskina. Stanowi bogate kompednium wiedzy na temat muzyki świata zachodniego. Zawiera informacje o postaciach, ideach i poszczególnych dziełach muzycznych w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym.

Dostęp do bazy:

bilbioteka

 • Journal of the American Musicological Society

Journal of the American Musicological Society – czasopismo o profilu akademickim, dostępne w wersji online poprzez bazę JSTOR i University of California Press. Artykuły w nim zawarte oscylują wokół tematów dotyczących historii muzyki od średniowiecza po współczesność, a także obejmują swym zasięgiem rozmaite zagadnienia z zakresu muzykologii, teorii muzyki, filozofii i estetyki muzycznej oraz etnomuzykologii.

Dostęp do bazy:

journal