Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przygotowuje studentów do pracy pedagogicznej w szkolnictwie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Studium Pedagogiczne dostępne jest dla studentów naszej Akademii studiujących na następujących Wydziałach:

 • Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku;
 • Instrumentalnego;
 • Wokalno-Aktorskiego.

Program kształcenia nauczycielskiego realizowany jest przez cały okres studiów i obejmuje następujące przedmioty:

A. WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I REŻYSERII DŹWIĘKU

 • psychologia (90 godzin)
 • pedagogika (90 godzin)
 • metodyka kształcenia słuchu, harmonii, zasad muzyki i form muzycznych
  (120 godzin)
 • historia sztuki (60 godzin)
 • praktyki pedagogiczne (150 godzin)

B. WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

 • psychologia z psychologią muzyki (90 godzin)
 • pedagogika z pedagogiką muzyki (90 godzin)
 • metodyka przedmiotu głównego z literaturą pedagogiczną (60 godzin)
 • metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (30 godzin)
 • praktyki ogólnopedagogiczne (30 godzin)
 • praktyki pedagogiczne (120 godzin)

C. WOKALNO-AKTORSKI

 • psychologia (90 godzin)
 • pedagogika (90 godzin)
 • metodyka nauczania (60 godzin)
 • multimedialne środki nauczania (60 godzin)
 • historia sztuki (60 godzin)
 • praktyki pedagogiczne (150 godzin)

Praktyki pedagogiczne odbywają się w szkołach muzycznych regionu (Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy). Przedmioty Studium Pedagogicznego znajdują się poza planem studiów obowiązującym w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na danym Wydziale. Realizowane są odpłatnie.
Po ukończeniu zajęć w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego student otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych.

Regulamin Studium Pedagogicznego 2018