Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

1. Ogłoszenie o zmówieniu pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia pdf
4. Załączniki do OPZ link
5. Załącznik 2 – formularz oferty docx
6. Załącznik 3 – JEDZ zip
7. Załącznik 4A – oświadczenie Wykonawcy docx
8. Załącznik 4B – oświadczenie Wykonawcy docx
9. Załącznik 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej docx
10. Załącznik 6 – wzór umowy pdf
11. Załącznik 7 – oświadczenie Wykonawcy docx
12. Załącznik 8 – Książka Projektu pdf
13. Załączniki do Książki Projektu zip
14. Załącznik 9 – wykaz inwestycji docx
15. Załącznik 10 – wykaz zaangażowanych osób pdf
16. Załącznik 11 – wykaz sprzętu docx
17. Załącznik 12 – formularz obliczeniowy xlsx
 AUTOKOREKTA Zamawiającego z 09.07.2021  pdf
   ODWOŁANIA z 19.07.2021  zip
FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI (15.07.21) pdf
załącznik nr 13 – protokół z wizji lokalnej docx

 

Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy inwestycji pod nazwą: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym

Ogłoszenie pdf
SIWZ pdf
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik 2 – wzór umowy pdf
Załącznik 3 – JEDZ zip
Załącznik 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej pdf docx
Załącznik 5 – wykaz osób pdf docx
Załącznik 6 – identyfikator postępowania pdf
Załącznik 7 – oświadczenie podmiotu trzeciego pdf docx
Załącznik 8 – formularz ofertowy pdf 

docx