https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zamówienia publiczne

Link do platformy Zamówień Publicznych

https://amfn.ezamawiajacy.pl/app/login

Zapytanie ofertowe „Na obsługę mediów społecznościowych promujących wydarzenia kulturalne organizowane przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

 

Ogłoszenie pdf

 

Wykonanie obsługi oświetlenia

Zaproszenie do złożenia oferty – Pobierz

Obsługa serwisowa systemu Felix

 

Zaproszenie do złożenia oferty – Pobierz

Wykonanie robót remontowych polegających na odnowieniu części stolarki okiennej parteru i I piętra w budynku Rektoratu AMFN

 

Zaproszenie do złożenia oferty – Pobierz

Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku Sali Koncertowej AMFN

 

Zaproszenie do złożenia oferty Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Pismo konserwatora Pobierz
Dokumentacja – zip Pobierz

Aktualnie obsługa zamówień publicznych jest realizowana za pomocą osobnego portalu.

Adres portalu https://amfn.ezamawiajacy.pl/app/login

„Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.” EDYCJA III

 

Ogłoszenie  Pobierz

Wybór oferty Pobierz

 

„Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.”

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz

Kompleksowa organizacja II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego

 • ogłoszenie w BZP (pdf)
 • SWZ (pdf)

Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej Oneplace – adres platformy znajduje się na górze strony zamówień publicznych.

Obsługa redakcyjna serwisu OpenMusicReview. art w ramach realizacji zadań w ramach projektu.pn. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120)”dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SWZ Pobierz
Informacji o kwocie przeznaczonej na finasowanie zamówienia Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Budowa kopii historycznych organów dla Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ogłoszenie o zamówieniu pdf
SWZ pdf
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy docx
Załącznik nr 3 – JEDZ zip
Załącznik nr 4 – oświadczenia Wykonawcy docx
Załącznik nr 5 – oświadczenia Wykonawcy docx
Załącznik nr 6A – wzór umowy zadanie 1 pdf
Załącznik nr 6B – wzór umowy zadanie 2 pdf
Załącznik nr 7 – oświadczenia Wykonawcy docx
Załącznik nr 8 – oświadczenia Wykonawcy docx
Załącznik nr 9 – rzuty sali organowej zip
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz
 • ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (pdf)

Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: Sztuka doskonałości – rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Doc
Odpowiedzi na pytania Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Pełnienie funkcji koordynatora nadzoru technicznego z ramienia inwestora w projekcie pn.: Budowa
kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Ogłoszenie  zobacz
SIWZ  pdf
załączniki SIWZ  doc
 Formularz odpowiedzi  pdf
Informacja z otwarcia ofert pdf
Informacja o unieważnieniu postepowania pdf
SIWZ – aktualizacja pdf
 Ogłoszenie o zmianie terminu  pdf
Informacja z otwarcia ofert pdf

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert do dnia 4.12.2020 godz. 10:00.

W punkcie 15.1 SIWZ było: 03.12.2020 godz. 9:00 jest 04.12.2020 godz. 10:00

W punkcie 15.4 SIWZ było: 03.12.2020 godz. 9:15 jest 04.12.2020 godz. 10:15

 

Ogłoszenie o wyborze oferty (informacja)

 

Obsługa redakcyjna serwisu OpenMusicReview. art w ramach realizacji zadań w ramach projektu.pn. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120)”dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Doc
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Realizacja opery J. Haydna „Aptekarz”

 

Zaproszenie  pobierz
Ogłoszenie o wyborze  pobierz

Pełnienie funkcji koordynatora nadzoru technicznego z ramienia inwestora w projekcie pn.: Budowa
kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Ogłoszenie  zobacz
SIWZ  pdf
załączniki SIWZ  doc
Aktualizacja ogłoszenia  zobacz
Pytania Wykonawców zobacz
SIWZ z poprawkami zobacz
załączniki po zmianach  docx
informacja z otwarcia ofert zobacz
informacja o unieważnieniu postępowania pdf

:Dostawa instrumentów muzycznych dostawa 1 fletu piccolo wraz z futerałem oraz  1 saksofonu klasy mistrzowskiej wraz z futerałem  dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie  Pobierz
SIWZ  Pobierz
SIWZ doc  Doc
 espd-request  zip
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Realizacja koncertu Paprocki In Memoriam

Zaproszenie  pobierz
Ogłoszenie o wyborze  pobierz

Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy inwestycji pod nazwą: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym

Ogłoszenie pdf
SIWZ pdf
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik 2 – wzór umowy pdf
Załącznik 3 – JEDZ zip
Załącznik 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej pdf docx
Załącznik 5 – wykaz osób pdf docx
Załącznik 6 – identyfikator postępowania pdf
Załącznik 7 – oświadczenie podmiotu trzeciego pdf docx
Załącznik 8 – formularz ofertowy pdf 

docx

 FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI  (nowe odpowiedzi)  (zobacz)
 Odwołanie do KIO  pobierz

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z licznymi spostrzeżeniami Wykonawców dotyczącymi zapisów SIWZ Zamawiający wprowadza zamiany do Specyfikacji zgodnie ze wskazanymi w  Formularzu pytań i odpowiedzi. Zgłoszenie zmiany zostało wprowadzone do TED dnia 17.11.2020r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłużony został termin składania ofert do godz. 10:00,  3 grudnia 2020r. Poniżej zamieszczone zostały nowe wersje dokumentów: SIWZ wraz z załącznikami 1,2,8,9, pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

 

SIWZ pdf
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik 2 – wzór umowy pdf
Załącznik 8 – formularz ofertowy pdf

docx

Załącznik 9 – projekt Książki Projektu pdf

xlsx

ogłoszenie o sprostowaniu pdf
formularz pytań i odpowiedzi do nowej wersji SIWZ zobacz
SIWZ z uwzględnieniem pytań Wykonawców pdf
formularz pytań i odpowiedzi z 1.12.2020 pdf
SWIZ z uwzględnieniem pytań z dn. 1.12.2020 pdf
formularz pytań i odpowiedzi z dn. 4.12.2020 pdf
SWIZ z uwzględnieniem pytań z dn. 4.12.2020 pdf

 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z licznymi spostrzeżeniami Wykonawców dotyczącymi zapisów SIWZ Zamawiający wprowadza zamiany do Specyfikacji zgodnie ze wskazanymi w  Formularzu pytań i odpowiedzi. Zamawiający informuje, że wydłużony został termin składania ofert do godz. 10:00,  21 grudnia 2020r.

Ogłoszona treść zmian w TED (zobacz)

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z trwającymi pracami UZP nad zmianą terminów w ogłoszeniu umożliwiających zaszyfrowanie oferty – Zamawiający informuje, że zaraz po otrzymaniu informacji o zmianie zamieści stosowny komunikat. W przypadku braku korekty do godz. 18:00 w piątek 18.12.2020 Zamawiający podejmie decyzję o przedłużeniu składania ofert.

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z 18.12.2020 – Zamawiający publikuje nowy identyfikator postępowania do wykorzystania do szyfrowania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 6 – identyfikator postępowania (wersja 18.12.2020) – (pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert dn. 21.12.2020r. (pdf)

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej dostępne w pierwszej wersji ogłoszenia.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf)

 

ODWOŁANIA – w dniu 8.03.2021r. do Zamawiającego wpłynęły kopie odwołań złożonych przez firmy:

 • SMCE EUROPE Sp. z o.o. (pdf)
 • B-ACT Sp. z o.o. (pdf)

 

PRZYSTĄPIENIE DO ODWOŁANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO – w dniu 10.03.2021 do Zamawiającego wpłynęły informacje o przystąpieniu do odwołania po stronie zamawiającego przez firmę Portico Project Management sp. z o.o.
i Wspólnicy spółka komandytowa. W dniu 11.03.2021r. do odwołania złożonego przez firmę B-Act sp. z o.o. po stronie Zamawiającego przystąpiła firma Sweco Polska sp. z o.o.. Ponadto dnia 11.03.2021r. do odwołania złożonego przez firmę SMCE Europe sp. z o.o. po stronie Zamawiającego przystąpiła firma B-Act sp z o.o. Dnia 12.03.2021 do Zamawiającego wpłynęły kolejne przystąpienia firmy Portico Project Management sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa.

PRZYSTĄPIENIE DO ODWOŁANIA PO STRONIE ODWOŁUJĄCEGO – w dniu 11.03.2021 firma Sweco Polska sp. z o.o. przystąpiła po stronie odwołującego w odwołaniu złożonym przez firmę SMCE Europe sp. z o.o.

W dniu 17.03.2021 do Zamawiającego wpłynęło pismo SMCE Europe następującej treści (pdf)

ODWOŁANIE B-ACT z dnia 22.0.2021r. (b-act_9833-sig)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PODPISANIEM UMOWY (pdf)

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie przez Zamawiającego w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7”.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ docx Docx
espd-request.zip Zip
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Zadanie nr 1 Mistrzowski Saksofon sopranowy Selmar nowy instrument model „Serie III” GG lub równoważny z futerałem.

Zadanie nr 2 Mistrzowski saksofon t6enorowy Selmer nowy instrument model „Serie III” GG lub równoważny z futerałem.

Zadanie nr 3 Flet altowy YAMAHA YFL-A421 nowy instrument  lub równoważny nowy z futerałem.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ docx Docx
espd-request  Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierzz

Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Docx
espd-request  Zip
Sprostowanie Pobierz
Zmiany w SIWZ Pobierz
Modyfikacja SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa 2 fortepianów wraz z ławami fortepianowymi oraz 1 marimby wraz z kompletem pokrowców dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ Docx Docx
espd-request  Zip
Sprostowanie Pobierz
Zmiany w SIWZ Pobierz
Informacja otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz
 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załacznik Pobierz
Informacja o zmianach w zamówieniu Pobierz
Informacja o unieważnieniu przetargu Pobierz

Wykonanie przebudowy pomieszczeń po dawnym bufecie na pomieszczenia biurowe oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOCX
Dokumentacja ZIP
Umowy i załączniki ZIP
Informacja  z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
Dostawa fortepianu koncertowego Kawai

 

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ doc DOC
espd-request Pobierz
Informacja z otwarcia ofert  Pobierz

Realizacja zadań szkoleniowych i wizyt studyjnych oraz prowadzenie analiz z konsultacji z pracodawcami w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Opracowanie i wdrożenie systemu klasy Learning Management System („LMS”) dla realizacji zadań w ramach projektu.pn. Sztuka doskonałości-rozwój potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. (M.P.poz.120).

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy  absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC DOC
Informacji z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty usługę konsultacji w zakresie wprowadzenia metodologii lean  anagement w uczelni. Powyższa usługa będzie realizowana w ramach programu pod nazwą:  „AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci”. Zaproszenie       Pobierz

: Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ w formacie DOC DOC
Edytowalny JEDZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu ofert Pobierz

Zapytanie ofertowe Na wycinkę i usunięcie drzew, krzewów i szuwarów kolidujących z budową nowego budynku dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9-11

Zapytanie Pobierz
Mapa 1 Pobierz
Mapa2 Pobierz

Usługa obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalności Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Wyjaśnienie postanowień  SIWZ Pobierz
 Zmiana terminu składania ofert na obsługę prawną Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa 3 fortepianów wraz z ławami fortepianowymi dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ OCD
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa nowego fortepianu koncertowego Kawai  dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
JEDZ Pobierz
Informacja Zamawiającego na temat złożonych ofert  (pobierz plik)
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

Przygotowanie autorskiego pakietu szkoleń na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 – Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc DOC
Zmiany  w SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Usługa obsługi prawnej we wszystkich aspektach działalności  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zamówienie udzielane w 3 częściach.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ  DOC
Formularz JEDZ  DOC
Informacja otwarcia ofert Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.

Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Formularz JEDZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

AKADEMIA MUZYCZNA IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY  ogłasza sprzedaż   w drodze trzeciego publicznego przetargu pisemnego składników rzeczowego majątku ruchomego

 

Ogłoszenie Pobierz
Formularz  oferty na zakup DOC
Opisy instrumentów ZIP
Wyniki trzeciego publicznego przetragu Pobierz
 • Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Informacja o unieważnieniu postępowania Pobierz

 

 • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ DOC
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Oświadczenie wykonawcy DOC
Informacja o wyborze najlepszej oferty Pobierz

.

 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie
Pobierz
SIWZ
Pobierz
SIWZ
DOC
Informacja o zmianie ogłoszenia
Pobierz
Zmiana w SIWZ
Pobierz
informacja z otwarcia ofert na dostawę instrumentów
Pobierz
Oświadczenie wykonawcy
DOC
Informacja o wyborze najlepszej oferty
Pobierz
 • Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
SIWZ doc Pobierz
Zmiana w SIWZ
Pobierz
Unieważnienie przetargu
Pobierz
 • Informacja o sprzedazy instrumentów w drodze publicznego przetargu pisemnego
Ogłoszenie PDF
Formularz  oferty DOC
 Opisy instrumentów ze zdjęciami  ZIP
 • Dostawa kopii pianoforte według wzoru instrumentu Antona Waltera z 1795r.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załącznik Pobierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (pobierz)

 • Dostawa kopii fortepianu historycznego Pleyela op.1555 z roku 1830 znajdującego się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu.
Ogłoszenie Pobierz
SIWZ Pobierz
Załącznik Pobierz

Unieważnienie postępowania (pobierz)

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto