Władze Uczelni Kadencji 2020-2024

JM Rektor

prof. dr hab.  Elżbieta Wtorkowska

 

Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Maria Murawska

Prorektor ds. artystycznych, studenckich i promocji

prof. dr hab. Janusz Stanecki

 

Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku

dr Szymon Godziemba – Trytek

 

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku

dr Marcin Simela

 

Dziekan Wydziału Instrumentalnego

dr hab. Mariusz Klimsiak, profesor uczelni

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

dr hab. Katarzyna Rajs, profesor uczelni

 

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

prof. dr hab. Jacek Greszta

 

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

prof. dr hab. Piotr Wajrak

 

Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
dr hab. Piotr Salaber, profesor uczelni

 

Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

mgr Jarosław Ciechacki

 

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

 dr Szymon Godziemba-Trytek

Kanclerz

mgr Marek Czerski

kanclerz toga net
 

Kwestor

mgr Ewa Kaszewska

 

Kwestor net