https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Operowe Forum Młodych

Operowe Forum Młodych to przedsięwzięcie wyjątkowe w skali europejskiej, którego celem głównym jest konsolidacja doświadczeń studentów kierunków wokalno-aktorskich poprzez przegląd uczelnianych spektakli operowych, udział w kursie mistrzowskim, sesji naukowej nt. wokalistyki, koncercie pieśni, czy gali operowej. Spektakle Operowego Forum Młodych odbywają się na scenie kameralnej Opery Nova w Bydgoszczy jako impreza towarzysząca Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu organizowanemu przez Operę Nova w tym samym czasie.

Honorowy patronat nad Festiwalem obejmowali w różnych latach: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Prezydent Miasta Bydgoszczy.

13. OFM plakat do druku

OFM 12 program

OFM 11 program

OFM 10 program

OFM 9 program

OFM 8 program

OFM 7 program

OFM 6 program

OFM 5 program

Szeroka oferta Międzynarodowego Operowego Forum Młodych umożliwia i sprzyja wymianie doświadczeń i poglądów zarówno na gruncie artystycznym jak i naukowym. Przez wzgląd na bogactwo programowe śmiało można powiedzieć, że festiwal jest imprezą unikatową. Na przestrzeni lat stał się on kulturalną wizytówką regionu, wypracował i utwierdził swoje miejsce w środowisku akademickim oraz zdobywa coraz liczniejszą grupę entuzjastów

OFM 4 program

W ramach Forum odbywa się: Sesja naukowa – „Teatr operowy – tradycja, teraźniejszość, przyszłość”, Mistrzowski Kurs Wokalnym, zakończony Międzynarodowym Wieczorem Operowym, w którym występują studenci z uczelni polskich i zagranicznych. Gościliśmy studentów z Niemiec (Marie-Sande Papenmeyer), z USA (Tina Marie Herbert), z Korei Pd. (Yohan Kim), z Szanghaju (Yajie Zhang), z Armenii (Hasmik Sahakyan), z Francji (Jean-Christophe), Czech (Linda Mellenova), Słowacji (Dominika Veyberova). Wszystkie komponenty Festiwalu powodują , że jest on atrakcyjny, zarówno dla studentów jak i amatorów sztuki wokalnej.  Widząc duże zainteresowanie Festiwalem, organizatorzy zaczęli zapraszać do współpracy również uczelnie spoza Polski. Gośćmi były już zespoły m.in. z Czech, Ostravska Univerzita w Ostrawie – Paul Burkhard – Fajerwerk i Bohuslav Martinu – Veserohla na moste i Hlas lesa; ze Słowacji, Wyższa Szkoła Sztuk Scenicznych w Bratysławie – Leoš Janáček – Przygody Lisiczki Chytruski, Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy – Vojtech Didi – Matka Niobe; Ukrainy, Państwowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki – G. B. Pergolesi – La serva padrona i Włoch – Conservatorio di Misica G. Martucci w Salerno, G. B. Pegolesi – Livietta e tracollo.

OFM 3 program

Największym atutem Forum jest nawiązanie współpracy z Operą Nova w Bydgoszczy, gdzie spektakle studenckie wystawiane są w profesjonalnych warunkach. Studenci korzystają w pełni z zaplecza opery, na które składa się miedzy innymi: garderoba i charakteryzatornia. Poznanie tajników profesji już podczas studiów wyraźnie pomaga w przyszłej pracy zawodowej, na co szczególną uwagę zwracają wszyscy uczestnicy projektu. Jednogłośnie podkreślają oni, że ten rodzaj nabytego doświadczenia jest nieoceniony.

OFM 2 program

Zauważono ponadto, że wokaliści z różnych ośrodków akademickich nie mają w toku kształcenia zbyt wielu możliwości do wzajemnej obserwacji swoich poczynań wokalno-aktorskich. Zatem celami, które przyświecały powstaniu festiwalu, było umożliwienie młodym adeptom sztuki wokalnej zaprezentowania swoich umiejętności poza ich Alma Mater oraz możliwość podpatrywania i uczenia się od innych.

OFM 1 program

Wszystko zaczęło się w 2008 roku z inicjatywy ówczesnych władz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dostrzeżono wówczas, iż młodzieży po ukończeniu studiów, brakuje doświadczenia scenicznego zdobywanego w innych salach koncertowych niż te w macierzystych uczelniach. Zawód muzyka nie ogranicza się bowiem do występowania w ciągle tych samych miejscach oraz przed tą samą publicznością. Umiejętności adaptowania się do nowego otoczenia i odmiennych warunków akustycznych okazują się mieć niebagatelne znaczenie w momencie podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej.

slot 88