Działalność artystyczna

Działalność artystyczna

Akademia Muzyczna od początków swego istnienia prowadzi szeroką działalność artystyczną, która obejmuje realizację koncertów i spektakli operowych, organizację oraz współudział w przygotowaniu konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Spośród imprez cyklicznych najdłuższą tradycję mają Bydgoskie Wtorki Muzyczne odbywające się od lutego 1981, tj. od czasu, gdy Uczelnia zaczęła funkcjonować jako samodzielna Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Koncerty te w latach wcześniejszych poprzedzały Czwartki Muzyczne. Kolejnymi imprezami cyklicznymi wpisanymi na trwałe do kalendarza imprez artystycznych Akademii są czwartkowe Koncerty Organowe (pierwszy Koncert Organowy odbył się 5.10.1992, kiedy to oddano do użytku nowe organy w sali koncertowej przy ul. Staszica 3), Koncerty Pałacowe w Lubostroniu (zainicjowane w listopadzie 2000 roku, organizowane we współpracy z Dyrekcją Pałacu Lubostroń), Wielkie Cykle (od stycznia 2004 roku). Organizowane są także Poranki Muzyczne dla dzieci z rodzicami, przygotowywane przez studentów i pedagogów Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej (od roku 1999).

Od roku 2005 pedagodzy i studenci Akademii Muzycznej corocznie uczestniczą w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, prezentując koncerty, spektakle, wykłady i audycje dla dzieci.

W roku 2007 Uczelnia podjęła kolejną inicjatywę, wzbogacając ofertę koncertową o letni cykl imprez pod nazwą „Akademia w zabytkach Bydgoszczy”.

W roku 2008 pedagodzy i studenci Akademii zainicjowali współpracę z Operą Nova, realizując corocznie Operowe Forum Młodych odbywające się w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Dzięki współpracy z Filharmonią Pomorską, od roku 2009 wyróżniający się dyplomanci Akademii Muzycznej mają możliwość zaprezentowania się z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii podczas Koncertów Dyplomantów odbywających się w Sali Koncertowej Filharmonii.

W latach ubiegłych, w ramach działalności artystycznej Akademii, odbywały się koncerty z cyklu „Perły muzyki klasycznej” (organizowane w latach 2003-2011 wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy, przemianowanym później na Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy), „Muzyka pól i sadów” (w latach 2005-2008, we współpracy z Wiejską Inicjatywą Kulturalną we Wtelnie) oraz „Szafarska scena młodych” (w sezonie artystycznym 2011/2012, wraz z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni).