https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

BHP

Adres e-mail na który można zgłaszać zagrożeniazagrozenia@amfn.pl

Telefon  na który można zgłaszać zagrożenia: +48 52 321-05-82

Awarie wymagające natychmiastowego ich usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do niżej wymienionych służb:

Pogotowie energetyczne – 991

Pogotowie gazowe – 992

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994

 

Telefony alarmowe:

Centrum ratownictwa – 112

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż pożarna – 998

Policja – 997

 

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń    PDF

Zarządzenie w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia   PDF

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń   PDF

Zarządzenie w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia    PDF

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto