Informacje ogólne

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej już od 6 maja!
Pani psycholog Barbara Lorek przyjmuje w każdy czwartek 9.30-13.30 w Sali nr 12 ul. Gdańska 20
Rejestracja na wizyty tel. 662-030-772

 

Zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 

Zarządzenie nr 3/R/01-07/2020 pobierz

Aneks nr 1 do Zarządzenia  3/R/01-07/2020 pobierz

 

 

 

Okres dystrybucji ubezpieczenia Compensa trwa do 30.11, a Generali obowiązuje cały rok.

 

karta-produktu-bezpieczny

karta-produktu-COMPENSA

OWU NNW bezpieczny.pl OWU NNW COMPENSA

tabela urazów-bezpieczny

Zal1 OWU NNW COMPENSA

 


Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany terminu składania pisemnych prac dyplomowych   POBIERZ

Komunikat Rektora w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami dotyczącymi przyszłości funkcjonowania Uczelni POBIERZ


Komunikat w sprawie języków obcych

Kierownik Studium Języków Obcych (st. wykł. Jacek Lesiński) przypomina, że obecnie wszyscy studenci bez wyjątku mają obowiązek (zgodnie z Zarządzeniem Rektora) uczestniczenia w formach zdalnych zajęć z języków obcych, w tym m.in. poprzez pocztę elektroniczną. Pozostawanie w ciągłym kontakcie, tj. regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych, a co za tym idzie pobieranie oraz wzajemne udostępnianie sobie materiałów przesyłanych przez wykładowców i systematyczne uczenie się z ich pomocą jest obowiązkiem każdego studenta!


Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS CoV-2

Aneks nr 1 z dnia 23 marca do ZARZĄDZENIA nr 2 z 11 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 2 z 11.03.2020

ZARZĄDZENIE NR 1_R_13-03_2020

ZARZĄDZENIE NR 2_R_13-03_2020

załacznik nr1 do ZARZADZENIA NR 2 13.02.2020

Aneks do ZARZADZENIA nr 1 13.03.2020

 


SPRAWY STYPENDIALNE

Specjalista ds. dydaktyki: Lucyna Woźniak

Dział Nauczania, pok. 17

telefon: +48 52 321-05-82 w. 45

dn.administracja@amfn.pl


WSPARCIE FINANSOWE

STUDIUM PEDAGOGICZNE

referent ds. dydaktyki: Michał Rajs

Dział nauczania, pok. 17

telefon: +48 52 321-05-82 w. 45

ts@amfn.pl


SPRAWY STUDENCKIE

Dział Nauczania, pok. 16, telefon: 52 321-15-25; 52 321-05-82 w. 28

Wydział Wokalno-Aktorski oraz Wydział Instrumentalny I stopnia:

specjalista ds. dydaktyki: Olga Smuk

Wydział Wokalno-Aktorski: dn.w3@amfn.pl

Wydział Instrumentalny, studia I stopnia: dn.w2.1@amfn.pl


Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydział Instrumentalny II stopnia:

specjalista ds. dydaktyki Małgorzata Kempińska

Wydział KTMiRD: dn.w1@amfn.pl

Wydział Instrumentalny, studia II stopnia: dn.w2.2@amfn.pl


Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Studia Podyplomowe oraz Szkoła Doktorska

specjalista ds. dydaktyki: Agata Piętka

dn.w4@amfn.pl

 


Opłata za wydanie legitymacji wynosi 22 zł

Opłatę należy dokonać na konto uczelni:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373
Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację

 

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. Aby otrzymać duplikat należy złożyć w Dziale nauczania  wniosek wraz z uzasadnieniem oraz potwierdzenie opłaty.


Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w postaci elektronicznej w systemie USOS.

Dla studentów I roku indeks papierowy nie jest wymagany!

Studenci I roku studiów I i II stopnia zobowiązani są do podpisania w Dziale Nauczania (pok.16) umowy o świadczenie usług edukacyjnych


Regulaminy studiów I i II stopnia:

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017:  pobierz

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018   pobierz

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019:  pobierz

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:  pobierz


Regulamin wsparcia finansowego pdf

Załącznik nr 1 doc

Załącznik nr 2 exc

Załącznik nr 3 exc

Załącznik nr 4 exc


Regulamin Studiów Podyplomowych pdf

Karta obiegowa słuchacza studiów podyplomowych pdf


Regulamin Studiów Doktoranckich pdf


Regulamin Studiów Muzyki Dawnej pdf


Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest dostarczenie do Działu nauczania:

4 zdjęć o wymiarach 4,5×6,5, karty obiegowej, potwierdzenie opłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (opłata wynosi 40 zł).

Dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu oraz ich odpisy wydawane są osobiście absolwentowi lub  na pisemny wniosek absolwenta osobie przez niego upoważnionej. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez pracownika działu nauczania lub notariusza.

Karta obiegowa: Pobierz

Wzór wniosku o odpis w języku obcym: Pobierz


Rejestrowanie recitali dyplomowych

UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).


Biblioteka Muzyczna Naxos

Naxos Music Library to kolekcja obejmująca ok. 100 tys. płyt CD z 640 różnych wytwórni m.in.: ARC, Berlin Classics, BIS, Capriccio, Chandos, EMI Classics, Erato, Finlandia, Hänssler Classic, Harmonia Mundi, Hungaroton, Naïve, Naxos, Nonesuch, Nimbus, Ondine, RCA Records, Sony Classical, Teldec, Virgin Classics and Warner Classics.
Do nagrań zwykle dołączony jest plik tekstowy z opisem. Ponadto w serwisie znaleźć można noty biograficzne wielu kompozytorów i wykonawców, słownik terminów muzycznych i in. Więcej w Aktualnościach Fonoteki.

Arkusz oceny pedagoga pobierz