Wydawnictwo

Wydawnictwem kieruje
dr hab. Violetta Przech, prof. uczelni

vprzech@amuz.bydgoszcz.pl

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego funkcjonuje od 1992 roku, stanowiąc ważne ogniwo działalności naukowej uczelni. Do jego podstawowych zadań należy publikowanie dzieł naukowych i artystycznych, których autorami są pracownicy uczelni. Wydawnictwa książkowe ukazują się w ramach serii: Dzieło muzyczne, Studia i dysertacje, Katalogi tematyczne dzieł muzycznych, Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach, Bidgostiana, Muzyka dawna – muzyka żywa. Ponadto Wydawnictwo publikuje partytury dzieł kompozytorów związanych z uczelnią, prace o profilu dydaktycznym, materiały okolicznościowe i promocyjne, a także płyty.

Publikacje można nabyć w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej (ul. Słowackiego 7). Istnieje również możliwość zamówienia przez Internet. Zamawiający ponosi koszty wysyłki zgodnie z taryfikatorem Poczty Polskiej.

.

WYKAZ PUBLIKACJI LATA 2012-2020