MUSICA SPIRITUS MOVENS
25/03
Zobacz więcej
KONCERT SYMFONICZNY
26/03
Zobacz więcej
WTOREK Z MUZYKĄ DAWNĄ
28/03
Zobacz więcej
MUSICA SPIRITUS MOVENS
25/03
Zobacz więcej
KONCERT SYMFONICZNY
26/03
Zobacz więcej
WTOREK Z MUZYKĄ DAWNĄ
28/03
Zobacz więcej
VIII Seminarium Skrzypcowe i Kameralne | Paweł Zalejski
30/03
Zobacz więcej
Senza Sordino – Wykłady o Sztuce | prof. dr hab. Anna Nowak
30/03
Zobacz więcej
Warsztaty wokalne – Paulina Kujawska
04/04
Zobacz więcej
X Międzynarodowy Turniej Kameralny w Trzech Odsłonach
12/04
Zobacz więcej
Surrexit Vere | II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Chóralnej – Konkurs Muzyki Chóralnej
29/04
Zobacz więcej
20.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
Prawo autorskie w muzyce - wprowadzenie
15.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
PRZESŁUCHANIA SOLISTÓW DO KONCERTU DYPLOMANTÓW
14.03.2023 Aktualności   Dla kandydatów   
DRZWI OTWARTE Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
11.03.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Ogólne   
Ostatni dzień zgłoszeń do Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach!
08.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Ogólne   
PROPOZYCJE KONCERTOWE 2023/2024
07.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Ogólne   
Posiedzenie Senatu
28.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej
03.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   Wydział III   
Uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Magdaleny Krzyńskiej-Pielat sali 210
31.01.2023 Aktualności   Dla studentów   
PRZESŁUCHANIE SOLISTÓW DO KONCERTU DYPLOMANTÓW
16.01.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora AMFN z dnia 16 stycznia 2023
06.10.2021 Aktualności   Dla studentów   Dofinansowane   Ogólne   
OGÓLNOUCZELNIANY KONKURS NA GRANTY POWER W RAMACH PROJEKTÓW STUDENCKICH
15.09.2021 Aktualności   Dla studentów   Dofinansowane   
Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów
14.07.2021 Aktualności   Dla kandydatów   Dla studentów   Dofinansowane   
XX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
26.02.2020 Bez kategorii   Dla Doktorantów   Dla pracowników   Dla studentów   Dofinansowane   Ogólne   Wydział I   Wydział I   Wydział II   Wydział III   Wydział III   Wydział IV   Wydział IV   
UWAGA - informacja dla osób planujących wyjazd do Włoch
11.03.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Ogólne   
Ostatni dzień zgłoszeń do Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach!
08.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Ogólne   
PROPOZYCJE KONCERTOWE 2023/2024
07.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Ogólne   
Posiedzenie Senatu
03.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   Wydział III   
Uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Magdaleny Krzyńskiej-Pielat sali 210
16.01.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora AMFN z dnia 16 stycznia 2023
07.12.2022 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora z dnia 7 grudnia 2022
07.12.2022 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Spotkanie rekrutacyjne Legii Akademickiej
25.11.2022 Dla pracowników   Ogólne   
Posiedzenie Senatu - 6 grudnia 2022
23.11.2022 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Prawo dla artystów w pigułce – szkolenie
17.11.2022 Aktualności   Dla studentów   Ogólne   
PRZESŁUCHANIE SOLISTÓW DO KONCERTU KARNAWAŁOWEGO - LISTA
14.03.2023 Aktualności   Dla kandydatów   
DRZWI OTWARTE Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
11.03.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Ogólne   
Ostatni dzień zgłoszeń do Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach!
16.01.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora AMFN z dnia 16 stycznia 2023
12.10.2022 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   
Akt Erekcyjny wmurowany!
03.10.2022 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Uchwała nr 1/2022 Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
22.07.2022 Aktualności   Dla kandydatów   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat ws. Domu Studenta
23.06.2022 Aktualności   Dla kandydatów   Ogólne   
Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz cudzoziemców
28.03.2022 Aktualności   Dla kandydatów   
Drzwi Otwarte Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
17.03.2022 Aktualności   Dla kandydatów   Dla studentów   Ogólne   Wydział III   
Drzwi otwarte Wydziału Wokalno-Aktorskiego
16.03.2022 Aktualności   Dla kandydatów   Dla studentów   Ogólne   
Sukces absolwentki AMFN na prestiżowym konkursie w Paryżu!
20.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
Prawo autorskie w muzyce - wprowadzenie
15.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
PRZESŁUCHANIA SOLISTÓW DO KONCERTU DYPLOMANTÓW
11.03.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Ogólne   
Ostatni dzień zgłoszeń do Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach!
08.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Ogólne   
PROPOZYCJE KONCERTOWE 2023/2024
07.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Ogólne   
Posiedzenie Senatu
28.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej
03.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   Wydział III   
Uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Magdaleny Krzyńskiej-Pielat sali 210
16.01.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora AMFN z dnia 16 stycznia 2023
12.01.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
ZARZĄDZENIE REKTORA Z DNIA 11 STYCZNIA - UŻYTKOWANIE BUDYNKÓW AMFN
07.12.2022 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora z dnia 7 grudnia 2022
20.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
Prawo autorskie w muzyce - wprowadzenie
15.03.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
PRZESŁUCHANIA SOLISTÓW DO KONCERTU DYPLOMANTÓW
28.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej
03.02.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   Wydział III   
Uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Magdaleny Krzyńskiej-Pielat sali 210
31.01.2023 Aktualności   Dla studentów   
PRZESŁUCHANIE SOLISTÓW DO KONCERTU DYPLOMANTÓW
16.01.2023 Aktualności   Dla kandydatów   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora AMFN z dnia 16 stycznia 2023
12.01.2023 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   
ZARZĄDZENIE REKTORA Z DNIA 11 STYCZNIA - UŻYTKOWANIE BUDYNKÓW AMFN
20.12.2022 Aktualności   Dla studentów   
Koncert Karnawałowy - Harmonogram prób
07.12.2022 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Komunikat Rektora z dnia 7 grudnia 2022
07.12.2022 Aktualności   Dla pracowników   Dla studentów   Ogólne   
Spotkanie rekrutacyjne Legii Akademickiej