ad. dr Jakub Kwintal

Pochodzi z Radomia gdzie w zakresie muzyki kształcił się w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga (’02, klasa organów mgra Roberta Pluty) oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim (’02). Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera i prof. dr. hab. Radosława Marca (2007). Swoje umiejętności rozwijał również na kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych przez takich mistrzów jak: John Butt, Julia Brown, Olivier Latry, Guy Bovet. Bezpośrednio po zakończeniu studiów został zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego oraz w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, w których to szkołach prowadzi zajęcia z zakresu gry na organach, gry liturgicznej, improwizacji, kameralistyki i realizacji basso continuo. Od roku 2010 wykłada również w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Bydgoszczy. W latach 2000-2011 pełnił funkcję organisty w kościołach Radomia i Bydgoszczy. Działał w kilku zespołach muzyki dawnej, m.in. w bydgoskim Illo Tempore realizując na klawesynie i pozytywie partie basso continuo. W latach 2004-2005 był dyrygentem chóru Cantus Cordis (Kościół Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy). W roku 2007 założył Fioritura Vocal Ensemble (kwartet), w którym śpiewa bartonem oraz sprawuje opiekę artystyczną. Od roku 2011 roku jest organistą i dyrygentem chóru w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Bydgoszczy. Był pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym festiwalu Radomskie Wieczory Organowe (2007-2011), jak również zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego przy Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy (2009, 2010). Jest inicjatorem oraz kierownikiem artystycznym Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej (2013, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy). Dokonał kilku nagrań dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia (nagrania organowe oraz zespołu Fioritura Vocal Ensemble). Koncertuje w kraju i zagranicą jako solista i kameralista współpracując z licznymi solistami i zespołami (m.in. Dorotą Zimną – klawesyn, Joanną Woszczyk-Garbacz – flet, Ewą Żołyniak – skrzypce, Barbarą Żarnowiecką – sopran, Piotrem Lisem- obój, Chórem i Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Zespołem Muzyki Dawnej ‘Illo Tempore’). Dokonuje prawykonań muzyki współczesnej (kompozycje Marcina Gumieli i Michała Dobrzyńskiego). Jesienią 2011 roku ukazała się jego pierwsza płyta nagrana z oboistą Piotrem Lisem (solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej). Repertuar albumu stanowią dzieła na organy solo i w duecie z obojem kompozytorów francuskich XX i XXI wieku (J. Alain, N. Hakim, J. Langlais, G. Litaize, O. Messiaen). Utwory kameralne wydane zostały na płycie po raz pierwszy.