st. wykł. Alicja Weber

Urodzona we Lwowie. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Teorii i Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (1967). Pracowała jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne) w Liceum Muzycznym w Bydgoszczy i w Szkole Muzycznej II stopnia w Toruniu. W latach 1971-1975 była wizytatorem szkolnictwa muzycznego w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Od 1979 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej prowadząc przedmioty: analiza dzieła muzycznego i czytanie partytur. W latach 1999-2005 pełniła funkcję dziekana na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. W latach 1996-1999 prowadziła obok dydaktyki na bydgoskiej Uczelni sprawy dotyczące współpracy zagranicznej i działalności koncertowej. Posiada 41 lat stażu pracy m.in. w Filharmonii Pomorskiej, jako sekretarz programowy festiwali muzycznych. W latach 1981-1990 była dyrektorem Opery w Bydgoszczy. Ponad 20 lat zajmuje się publicystyką i krytyką muzyczną na łamach bydgoskich czasopism i miesięczników. Jest autorką artykułów drukowanych w Zeszytach Naukowych bydgoskiej Akademii oraz autorką książki Z dziejów opery w Bydgoszczy wydanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Ponadto jest współautorką około 300 haseł w dwóch publikacjach: „Bydgoski Leksykon Operowy” (2002 r.) i „Bydgoski Leksykon Muzyczny” (2004 r.).
Wyróżniana nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, odznaczeniami państwowymi i Nagrodami Indywidualnymi II i III stopnia Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1997, 2005). Jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.