prof. dr hab. Jerzy Sulikowski

Studia pianistyczne odbył w Katowicach i Sopocie, u Zbigniewa Śliwińskiego oraz w Paryżu, u Sazanne Roche i Vlado Perlemutera. Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie, w 1967 r. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Chinach, na Kubie i w Japonii. Jest profesorem Akademii Muzycznych: w Bydgoszczy i Gdańsku, a przez 5 lat był profesorem Akademii Muzycznej Masashino w Tokio. Jest zapraszany jako wykładowca na letnie kursy pianistyczne m.in. do Wiednia i Dusznik-Zdroju. Jego wychowankami są liczni laureaci konkursów pianistycznych. W 1986 roku zainicjował wznowienie Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.