prof. dr hab. Andrzej Łęgowski

Naukę muzyki rozpoczął w Łodzi uzyskując w roku 1969 dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu Z. Jelińskiego w Liceum Muzycznym im. H. Wieniawskiego. Studia odbył pod kierunkiem prof. Henryka Bartnikowskiego w PWSM w Łodzi. Po ukończeniu studiów uczęszczał na wykłady studium doktoranckiego w Warszawie oraz brał udział w wielu kursach.

Pracę zawodową rozpoczął w Teatrze Wielkim w Łodzi. W roku 1975 przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko pierwszego flecisty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Pracę w szkolnictwie rozpoczął w Liceum Muzycznym w Łodzi. Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy jest związany od początku jej istnienia, gdzie uzyskał kolejno wszystkie stopnie naukowe. Oprócz gry w orkiestrze symfonicznej prowadzi działalność koncertową i kameralną. Do najważniejszych osiągnięć artysty zaliczyć można udział w festiwalach muzycznych: Łódzkiej Wiośnie Artystycznej, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Festiwalu Bachowskim w Słupsku oraz Bydgoskim Festiwalu Muzycznym. Ponadto wymienić należy szereg koncertów solowych i recitali w wielu miastach Polski oraz koncerty w Niemczech i Hiszpanii. Repertuar tych koncertów obejmuje muzykę od baroku po współczesność. Solista z największym upodobaniem gra muzykę francuską z czasów najbujniejszego jej rozkwitu, a więc przełomu stuleci i początku XX wieku. W swoim repertuarze ma większość znaczących utworów tego okresu. Część z nich została utrwalona w nagraniach archiwalnych dla radia. Większość nagrań powstała we współpracy z wybitnym pianistą Jerzym Godziszewskim. Artyści przygotowali również kilka innych recitali m. in. „Echa Antyku”, „Paryskie Fascynacje”, „Wieczór Muzyki Francuskiej”.

W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Andrzej Łęgowski pełnił funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego oraz prorektora. Obecnie jest kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych. Był jednym z pomysłodawców i organizatorów Konkursu Muzyki Kameralnej na instrumenty dęte, który odbywa się w Bydgoszczy. Recenzenci wypowiadają się życzliwie o jego koncertach i co należy uznać za ważne zauważają jego grę w orkiestrze symfonicznej.