prof. dr hab. Andrzej Lupa

Ur. 13 marca 1954 r. w Tarnobrzegu, reżyser nagrań muzycznych, nauczyciel akademicki – profesor nadzwyczajny. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu (1969-73) i Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Rzeszowie (1969-1972). W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Od 1978 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w PWSM, później Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Kwalifikacje II st. uzyskał w 1996 r. W latach 1996-1999 i 2004-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii Dźwięku warszawskiej uczelni. W latach 2000-2005 był kierownikiem Katedry Reżyserii Dźwięku. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi m. in. przedmioty: „Reżyseria muzyczna” i „Fonograficzna analiza partytury”. Od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
W latach 1980-1990 działał w P.P. ”Polskie Nagrania” jako operator dźwięku. W latach 1990-1996 był współwłaścicielem firmy fonograficznej „Classicord”, produkującej nagrania muzyki klasycznej. Obecnie wykonuje wolny zawód. W swoim dorobku posiada ponad 400 nagrań, zrealizowanych dla wydawców polskich i zagranicznych.
Zainteresowania pozazawodowe: Tatry Polskie i kultura górali tatrzańskich, filozofia, szachy, brydż.
Adres: anlupa@neostrada.pl