https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr Stefan Wojtas, profesor dydaktyczny

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Ludwika Stefańskiego. W czasie studiów brał udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. P. Czajkowskiego w Moskwie (1966 r.); dwukrotnie zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego na stypendia im. Fryderyka Chopina. W 1969 r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. W następnych latach koncertuje w Polsce i za granicą. Nagrywa dla Polskiego Radia, a także występuje w Telewizji grając m.in. utwory Elsnera, Beethovena, Chopina, Liszta, Paderewskiego, Szymanowskiego.

Od momentu ukończenia studiów poświęca się pracy pedagogicznej. Początkowo w Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie (obecnie PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego), a od 1983 r. również w Krakowskiej Akademii Muzycznej (do 2015r.). W 1991 r. w wyniku konkursu obejmuje funkcję dyrektora PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego i pełni ją nadal. Od 2014 r. prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od wielu lat jest jurorem w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Prowadził lekcje otwarte m. in. w Szwecji, Kolumbii, Japonii i Hongkongu.

Jego uczniowie i studenci od wielu lat zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach pianistycznych w kraju i za granicą.  Spod Jego ręki wyszli uznani już pianiści młodego pokolenia, m.in. Piotr Machnik, Piotr Kosiński, Marcin Koziak, Krzysztof Książek i Szymon Nehring. Dla wydawnictwa DUX pianista nagrał 3 płyty CD, zawierające recital fortepianowy (Scarlatti, Haydn, Schumann, Skriabin), utwory Albeniza (Iberia, Navarra) oraz utwory Chopina                     (2 Sonaty i Mazurki). Płyty te zostały wysoko ocenione przez krytykę.

Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in.: Złoty Krzyż Zasługi i Złoty Medal Gloria Artis. Jest laureatem dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 w dziedzinie Edukacja Artystyczna.