dr Filip Syska

Jest jednym z najwszechstronniejszych polskich wiolonczelistów, propagatorem i wykonawcą muzyki współczesnej wykorzystującej nowatorskie techniki wykonawcze. Występuje zarówno w roli solisty, kameralisty a także jako wykonawca solowego repertuaru wiolonczelowego. Skupiając się na potencjale brzmieniowym wiolonczeli jako pierwszy nagrał wszystkie utwory solowe cyklu 12 Hommages . Paul Sacher, zamówione przez Rostropowicza u dwunastu kompozytorów, dla uczczenia 70-tych urodzin swojego przyjaciela Paula Sacherawielkiego mecenasa muzyki nowej.

Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie Andrzeja Bauera i Bartosza Koziaka uzyskując wpis do złotej księgi absolwent.w. Po ukończonych studiach uzyskał w 2017 roku stopień naukowy doktora sztuk muzycznych. Jest laureatem licznych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach wykonawczych, m. in. : II i III nagrody na Internationaler Wettbewerb für violoncello w Liezen , w Austrii (1996, 1998) a także III nagrody na International Cello Festival w Koszycach na Słowacji (2000). Zdobył I nagrodę na Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy (1999).

Jako członek tria fortepianowego BMF Piano Trio jest laureatem I nagrody na St. Martin’s International Chamber Music Competition 2011 w Londynie a także I nagrody na XIX International Chamber Music Competition in Thessaloniki (2010, Grecja). Wraz z zespołem BMF Piano Trio został zaproszony do udziału – jako jedyny zespół z Polski – w ARD Musikwettbewerb w Monachium, a także nagrał dla CD ACCORD płytę Landscape of memories zawierającą utwory polskiej, współczesnej muzyki kameralnej.

Występował w wielu salach koncertowych zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Austrii, Czechach, Francji, Japonii, Niemczech, Rumunii, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech. W latach 2001-2003 znajdował się pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, od roku 2011 jest stypendystą Dartington International Summer School, a w roku 2012 otrzymał prestiżowe stypendium artystyczne w ramach IX edycji programu Młoda Polska.

Od sezonu artystycznego 2013/14 pełnił rolę koncertmistrza grupy wiolonczel w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus a od 2018 roku występował na stanowisku solisty Orkiestry Filharmonii Pomorskiej. Ponadto współpracował z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Polskiego Radia, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia AMADEUS. Brał udział w kursach mistrzowskich powadzonych przez wybitnych wiolonczelistów: K. Michalika, P. Głombika, A. Orkisza, T. Strahla, H. Suzuki, S. H.nigberga, A. Wr.bla, a także w dziedzinie kameralistyki pod kierunkiem S. Kovacevich’a, R. Pidoux, J. Kaliszewskiej, E. Pobłockiej, M. Mosia. Ponadto odbył staż artystyczny w dziedzinie kameralistyki- w klasie M. Nosowskiej i J. Staniendy na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Jest członkiem, działającego pod artystycznym kierownictwem Andrzeja Bauera, oktetu wiolonczelowego Warszawska Grupa Cellonet, z którym koncertował na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzyki współczesnej wielokrotnie uczestnicząc w prawykonaniach utworów napisanych dla zespołu. Brał udział w nagraniu płyty wydanej na 10-lecie zespołu, prezentującej przekrojowy pod względem historycznym i stylistycznym repertuar.

Stale współpracuje także z kwintetem fortepianowym Surrealistic Five występując na najważniejszych scenach w Polsce i za granicą z prawykonaniami utworów kameralnych wyróżniających kompozytorów polskich. W czerwcu 2018 wystąpił jako solista z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus razem z wybitnym dyrygentem Andrzejem Boreyko wykonując I Koncert wiolonczelowy Dymitra Szostakowicza w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Filip Syska z powodzeniem realizuje się także jako kompozytor – w 2020 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” Kultura w Sieci” na stworzenie cyklu „Cellophonic” utwor.w na wiolonczelę amplifikowaną i media elektroniczne. Obecnie kontynuuje pracę pedagogiczną w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie wiolonczeli i kameralistyce.