KONFERENCJA NAUKOWA

Opublikowano: 12.03.2018

Muzyka pogranicza – historyczne, kulturowe i artystyczne konteksty regionalnej twórczości muzycznej

25-26.04.2018
Aula Akademii Muzycznej, ul. Słowackiego 7

dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska kierownictwo naukowe

Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy organizuje ogólnopolską konferencję po hasłem: Muzyka pogranicza – historyczne, kulturowe i artystyczne konteksty regionalnej twórczości muzycznej. Tegoroczną konferencję wypełnią referaty i prezentacje traktujące bardzo szeroko temat pogranicza w muzyce. Dotykać będą zarówno problemów przenikania się stylów narodowych w lokalnej kulturze muzycznej, muzyki sytuującej się pomiędzy twórczością artystyczną a użytkową, a także twórczości zapomnianej, dotąd znajdującej się na obrzeżach kultury muzycznej. Jak co roku, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problemy dotyczące  odkrywania, dokumentowania, opracowywania, przywracania kultury muzycznej, czy utrwalania różnego rodzaju aktywności twórczej w sferze muzyki.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wystąpienia dotyczące m.in.: roli artystów ze Wschodu w kulturze międzywojennej Bydgoszczy, kompozycji Oskara Gottlieba Blarra, muzyki sakralnej działającego w Bydgoszczy Bruno Steina, twórczości dla dzieci Marka Jasińskiego, kolekcji rękopisów Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej. Będą także wystąpienia podejmujące tematy takie jak np. muzyka organowa Bielska i Śląska Cieszyńskiego, czy dzieje polskiego ruchu śpiewaczego w międzywojennym Gdańsku. Nie zabraknie także kolejnego „odcinka” historii kujawskich kapel ludowych autorstwa Wandy Szkulmowskiej.

Program Konferencji

______________________________________________________________
wstęp wolny