III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Opublikowano: 08.11.2017

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
INTERPRETACJE DZIEŁA MUZYCZNEGO. W STRONĘ SEMANTYKI

Bydgoszcz 21-22 listopada 2017

prof. zw. dr hab. Anna Nowak kierownictwo naukowe
prof. zw. dr hab. Zbigniew Bargielski kierownictwo artystyczne

Program konferencji

UCZESTNICY

prof. dr Márta Grabócz (Paryż)
dr Daria Androsova, prof. ONMA (Odessa), prof. dr hab. Olena Beregowa (Kijów)
Emilia Bernacka-Głowala (Lwów), prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska (Lwów)
dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Bydgoszcz), dr hab. Susanne Kogler (Graz)
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM (Gdańsk), prof. dr Helmut Loos (Lipsk)
dr Anna Małek (Sewilla), prof. dr hab. Elena Markowa (Odessa)
dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Bydgoszcz), prof. dr hab. Anna Nowak (Bydgoszcz)
dr hab. Violetta Przech, prof. AM (Bydgoszcz), Paweł Pura (Bydgoszcz)
dr Igor Savchuk (Kijów), dr Marcin Simela (Bydgoszcz)
dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC (Warszawa)
dr hab. Elżbieta Szczurko, prof. AM (Bydgoszcz), Galina Volkova (Odessa)
dr hab. Michał Zieliński, prof. AM (Bydgoszcz)

Obrady Konferencji – Aula Akademii Muzycznej, ul. Słowackiego 7
wtorek, 21.11.2017, godz. 10.00-18.00
środa, 22.11.2017, godz. 10.00-15.00

Impreza towarzysząca – Koncert Kompozytorski
21.11.2017, godz. 19.00
Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego ul. Staszica 3

______________________________________
wstęp wolny