Stypendia – zbiór informacji dla studentów

Opublikowano: 08.10.2018

Szanowni Studenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Dbając o Wasze potrzeby oraz aby jak najbardziej przyspieszyć rozpatrywanie wniosków oraz przyznawanie pomocy socjalnej w postaci stypendiów oraz zapomogi, przygotowaliśmy mały poradnik na ten temat.
1. Pierwsza i najważniejsza kwestia – jeżeli nie macie ukończone 26 lat, wpisujecie do odpowiedniej rubryki WSZYSTKICH członków rodziny tworzących wspólnie z Wami gospodarstwo domowe.
2. Z Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla waszego miejsca zamieszkania (miejsca zameldowania, chyba że zgłaszaliście się do US w Bydgoszczy) pobieracie zaświadczenie o dochodach KAŻDEGO członka rodziny – bez względu na to, czy to rodzeństwo w wieku szkolnym, czy rencista czy emeryt czy inny stypendysta ZUS. Dotyczy to również obcokrajowców.
3. Jeżeli macie uczące się rodzeństwo, obowiązkowo muszą oni dostarczyć stosowne zaświadczenie o statusie ucznia lub studenta.
4. Jeśli ukończyliście już studia tego samego stopnia na innej uczelni/innym kierunku, zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym nie przysługuje Wam żadna forma pomocy socjalnej, włączając w to stypendium rektora.
5. Przygotowujecie 2 (słownie: dwa) egzemplarze wniosku wraz z pełną dokumentacją zgodną ze wzorami pobranymi ze strony internetowej akademii (pamiętajcie o załączniku nr 8!). Jeden trafia do osób go rozpatrujących, a drugi, podpisany przez przyjmującego wniosek jest potwierdzeniem jego złożenia i zostaje dla Was.
6. Składając wniosek o stypendium rektora, dołączacie jedynie osiągnięcia z ubiegłego roku akademickiego. Średnią ocen pobieracie z Działu Nauczania. Wszelkie pozostałe (tzn. z lat wcześniejszych) osiągnięcia nie kwalifikują was do uzyskania tegoż stypendium.
7. Rubryki, które Was nie dotyczą należy wykreślić linią poziomą.
8. Pilnujcie terminów. Im wcześniej skompletujecie wszystkie dokumenty – tym lepiej.
Wnioski składajcie do 14 dnia miesiąca. Do 21 macie czas na wszystkie ewentualne poprawki. 23 odbywa się rozpatrywanie wniosków i ustalanie decyzji, które możecie odebrać do ostatniego dnia miesiąca. Na ewentualne odwołania macie dokładnie dwa tygodnie.

Ufamy, że podążając za tym poradnikiem uda się uniknąć błędów we wnioskach oraz wszyscy zyskamy dużo cennego czasu. Dodatkowe pytania kierować możecie do nas przez maila (samorzad.ambydgoszcz@gmail.com) lub fanpage (https://www.facebook.com/samorzadamuzbydgoszcz/) – postaramy się odpowiedzieć lub skierować do kompetentnej osoby.

Z najlepszymi życzeniami,
Samorząd Studencki AMFN