Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego

Kierownikiem Zakładu Aktorstwa i Ruchu Scenicznego jest

prof. zw. dr hab. Katarzyna Nowak–Stańczyk

Pracownicy Zakładu Aktorstwa i Ruchu Scenicznego:

dr hab. Witold Szulc, prof. uczelni
dr hab. Piotr Wajrak, prof. uczelni
as. mgr Anna Kocent
mgr Małgorzata Chojnowska–Wiśniewska
Anna Pietrykowska