Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego

Kierownikiem Zakładu Aktorstwa i Ruchu Scenicznego jest

prof. zw. dr hab. Katarzyna Nowak–Stańczyk

Pracownicy Zakładu Aktorstwa i Ruchu Scenicznego:

dr hab. Witold Szulc, prof. nadzw.
dr hab. Piotr Wajrak, prof. nadzw.
ad. dr Piotr Deptuch
mgr Dorota Chiberska
mgr Małgorzata Chojnowska–Wiśniewska
mgr Małgorzata Warsicka
Anna Pietrykowska