Katedra Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki

Kierownik katedry:
dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor, prof. ucz.

Pracownicy katedry:

Skrzypce
prof. Paweł Radziński
prof. Marcin Baranowski
dr hab. Katarzyna Bąkowska, prof. ucz.
dr hab. Irena Żarnowska, prof. ucz.
dr hab. Bolesław Siarkiewicz, prof. ucz.
dr hab. Avadij Brodski, prof. ucz.
ad. dr hab. Jan Romanowski
ad. dr Michał Szałach
st. wykł. Małgorzata Szadowiak
as. Mariusz Patyra

Altówka
prof. Piotr Reichert
dr hab. Lech Bałaban, prof. ucz.
ad. dr Jadwiga Stanek

wykł. Karalina Orsik-Sauter

Wiolonczela
prof. Andrzej Bauer
prof. Renata Marzec
ad. dr Bartosz Koziak
as. Magdalena Bojanowicz

Kontrabas
dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor, prof. ucz.

Gitara
ad. dr Krzysztof Pełech

 

Współpracownicy katedry:

Skrzypce

mgr Katarzyna Gluza

Altówka

mgr Zbigniew Milewski

Wiolonczela

dr Cecylia Stanecka

dr Filip Syska

Kontrabas

mgr Łukasz Macioszek