Zajęcia dydaktyczne na kierunku Reżyseria dźwięku prowadzą:

 • prof. Danuta Dobrowolska-Marucha – kształcenie słuchu
 • prof. dr hab. Marek Jakubowski – estetyka
 • prof. Andrzej Lupa – reżyseria muzyczna, fonograficzna analiza partytury, nagrania dokumentalne
 • dr hab. Witold Osiński, prof. ndzw. – reżyseria muzyczna, matematyka
 • dr hab. Marian Szukalski, prof. ndzw. – reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
 • dr Sylwia Kołos – historia filmu
 • dr Violetta Przech, prof. ndzw. – analiza form muzycznych
 • ad. dr Dobromiła Jaskot – propedeutyka muzyki elektroakustycznej, montaż muzyczny, muzyka w filmie i multimediach
 • ad. dr Elżbieta Szczurko – czytanie partytur
 • ad. dr Dobromiła Jaskot – propedeutyka muzyki elektroakustycznej, montaż muzyczny, muzyka w filmie i multimediach
 • ad. dr Tomira Rogala – solfeż barwy
 • as. Barbara Mielcarek-Krzyżanowska – historia stylów muzycznych
 • st. wykł. Renato Przech – fortepian
 • wykł. Kamil Kęska – akustyka, elektroakustyka, montaż cyfrowy, matematyka
 • wykł. Małgorzata Królak-Radziejewska – czytanie partytur
 • wykł. Bartłomiej Wezner – fortepian
 • mgr Iwona Kawiorska – reżyseria dźwięku w filmie i tv
 • mgr Michał Kosterkiewicz – realizacja dźwięku wielokanałowego w filmie
 • mgr Justyna Musialska – ilustracja dźwiękowa z elementami montażu dźwięku w filmie
 • mgr Józef Nadolski – technika studyjna TV
 • mgr Jacek Domaniewski – technika studyjna
 • mgr Tomasz Terpiński – podstawy elektroniki