Kierunek: Reżyseria dźwięku

Kierunek REŻYSERIA DŹWIĘKU został otwarty 1 października 2006. Studia trwają 3 lata i kończą się egzaminem licencjackim. Kierunek ten jest drugim w Polsce po Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Studia licencjackie na kierunku reżyseria dźwięku przygotowują do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych. Obszar kształcenia obejmuje zagadnienia psychofizjologii słyszenia, akustykę ogólną i muzyczną, elektroakustykę, kształtowania przestrzeni akustycznej informatykę, analizę sygnałów fonicznych i zasady przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego, historię form i stylów muzycznych. Studia przygotowują do pracy w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

Zajęcia z przedmiotów reżyseria muzyczna oraz reżyseria dźwięku w filmie i telewizji odbywają się w Akademii Muzycznej, Filharmonii Pomorskiej, Regionalnym Ośrodku TVP S.A. w Bydgoszczy, Polskim Radio Pomorza i Kujaw S.A. oraz Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Patronat nad kierunkiem sprawuje Polski Instytut Sztuki Filmowej

pisfpoleng_bialetlo-kopia

strona własna Reżyserii Dźwięku