System dopuszcza jednocześnie 5 użytkowników. Opuszczając serwis należy wylogować się, by nie blokować dostępu pozostałym odbiorcom.