Informacja

Wszystkie koncerty, sesje itp. odbywające się na terenie uczelni i ujęte w kalendarium koncertowym są nagrywane bez potrzeby informowania Studia Nagrań. Wszelkie dodatkowe wymagania sprzętowe typu: mikrofon, projektor itp. muszą być zgłoszone pracownikom w/w jednostki na trzy dni przed planowanym wydarzeniem.

W przypadku rejestracji imprez spoza kalendarza wymagane są: zgłoszenie konieczności nagrania z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz pisemna zgoda kierownika Studia Nagrań.  

Bez spełnienia powyższych warunków impreza może nie być zarejestrowana.