Informacja

Osoby zainteresowane zgraniem swojego licencjatu informujemy, że termin upływa z dniem 31 października 2019 roku.

If you are interested in recording your bachelor diploma,
please be advised that the deadline is October 31, 2019.

 

 

Wszystkie koncerty, sesje itp. odbywające się na terenie uczelni i ujęte w kalendarium koncertowym są nagrywane bez potrzeby informowania Studia Nagrań. Wszelkie dodatkowe wymagania sprzętowe typu: mikrofon, projektor itp.muszą być zgłoszone pracownikom w/w jednostki na trzy dni przed planowanym wydarzeniem.

W przypadku rejestracji imprez spoza kalendarza wymagane są: zgłoszenie konieczności nagrania z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz pisemna zgoda kierownika Studia Nagrań.  

Bez spełnienia powyższych warunków impreza może nie być zarejestrowana.