Studium Muzyki Współczesnej

Kierownik Studium – as. Michał Dobrzyński

Studium Muzyki Współczesnej to jednostka międzywydziałowa powołana przez Rektora w roku akademickim 2008/2009. Jej zadaniem jest propagowanie muzyki powstałej w XX wieku oraz powstającej w aktualnym stuleciu. Spotykając się we wspólnym punkcie twórczości najnowszej jednoczy wydziały zarówno teoretyczne jak i wykonawcze. Głównym celem Studium Muzyki Współczesnej jest współpraca wydziałów oraz poznawanie sztuki najmniej znanej i najmniej obecnej w tradycyjnej formie nauczania akademickiego.
Zadaniem Studium Muzyki Współczesnej jest zapraszanie uznanych, ciekawych osobistości muzycznych w celu poszerzania wiedzy i praktyki wykonawczej oraz organizowanie bardziej rozbudowanych imprez artystycznych, mających na celu przybliżenie sztuki najnowszej.