Studio Nagrań i Fonoteka

 

Studio Nagrań powstało w 1980 roku z inicjatywy st. wykł. Jerzego Dubrowińskiego. Jako samodzielna jednostka wspomaga proces naukowo-dydaktyczny i działalność artystyczną Uczelni.
W szerokim zakresie zadań mieści się m.in. realizacja nagrań dźwiękowych i video, obsługa audiowizualna procesu dydaktycznego, opracowanie i udostępnianie zbiorów fonograficznych. Studio zajmuje się realizacją nagrań dźwiękowych dla celów archiwalnych i dydaktycznych.

W Fonotece zgromadzono 11 tys. pozycji (w tym ok. 6000 płyt CD, płyty analogowe, taśmy kasetowe, video i płyty DVD) obejmujących prawie wyłącznie muzykę poważną. Wśród zbiorów sporo miejsca zajmują nagrania archiwalne dokumentujące ważniejsze wydarzenia z życia Akademii: koncerty, spektakle, sesje naukowe, recitale dyplomowe i inne.
Działalnością  Studia Nagrań i Fonoteki kieruje prof. zw. Maria Murawska, a pracownikami etatowymi są: st. specjalista mgr Ilona Ejsmont, st. specjalista mgr Marek Wawrzyniak, specjalista mgr Jan Duks.

Sale wykładowe wyposażone są w sprzęt audio – magnetofony kasetowe, wzmacniacze, CD oraz w odtwarzacze video i DVD.
Fonoteka posiada trzy stanowiska odsłuchowe i jedno DVD.

Zbiory Fonoteki udostępniane są wyłącznie studentom i pedagogom Akademii. Fonoteka nie wypożycza żadnych materiałów na zewnątrz. 

 

Studio Nagrań i Fonoteka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
ul. Staszica 7 (s. 108)
tel. 52 328 79 93
e-mail: s_nagran@amuz.bydgoszcz.pl