Wydawnictwo
Książki
Prace zbiorowe
Nuty
Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz 2013
30,00 

Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz 2013

30,00 

Kategoria: .
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok wydania: 1992

Opis produktu

Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach, red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.

• Zenona Rondomańska Znaczenie prac źródłowych i rola „historii mówionej” w badaniach nad kulturą muzyczną
• Ilona Lewandowska Spuścizna kompozytorska Zygmunta Moczyńskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
• Bogna Derkowska-Kostkowska Instytuty muzyczne i nauczyciele muzyki w Bydgoszczy od drugiej połowy XIX wieku do roku 1920
• Eleonora Sienkiewicz-Bloch Rękopis przemówienia Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy
• Elżbieta Szczurko Rękopisy Jana Michała Wieczorka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
• Aleksandra Kłaput-Wiśniewska O bydgoskiej kulturze muzycznej w pierwszych latach powojennych w spuściźnie epistolarnej Jerzego Jasieńskiego
• Eleonora Sienkiewicz-Bloch Pierwsze dwudziestolecie Państwowego Liceum Muzycznego w Bydgoszczy we wspomnieniach świadka jego sześćdziesięcioletniej historii
• Alicja Weber Florian Dąbrowski współtwórca i animator regionalnej kultury muzycznej. Bydgoski epizod
• Anna Szarapka Bohdan Riemer – twórca i animator kultury
• Mariusz Kończal Jan Lach – chórmistrz, pedagog, wychowawca
• Elona Ejsmont Jerzy Dubrowiński – twórca Studia Nagrań Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
• Ks. Kazimierz Dąbrowski Profesor Roman Grucza – organista, dyrygent, pedagog, animator kultury
• Ryszard Nowicki Dziewiętnastowieczne organy kościoła św. Mikołaja w Łabiszynie w świetle źródeł rękopiśmiennych
• Agnieszka Krokowska Zabytkowe organy Inowrocławia
• Marek Rzepa Anna Jachnina i Paweł Billert – dźwiękowe ślady kultury ludowej na Pomorzu i Kujawach
• Rafał Budny, Paweł Politowski Kazimierz Woźniecki – animator życia muzycznego na ziemi jeziorańskiej 267
• Wanda Szkulmowska Kapele, zespoły śpiewacze i zespoły folklorystyczne na Kujawach na przełomie wieków